Tìm được 3 thiên hà lùn khó phát hiện ở thiên hà xoắn ốc rất gần Mặt trời

Thiên hà Ngọc Phu (còn được gọi là NGC 253). Ảnh: NASA
Thiên hà Ngọc Phu (còn được gọi là NGC 253). Ảnh: NASA
Thiên hà Ngọc Phu (còn được gọi là NGC 253). Ảnh: NASA
Lên top