TikTok Trung Quốc tuyên bố kiện sắc lệnh của Tổng thống Trump

TikTok tuyên bố sẽ kiện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Shuttestock
TikTok tuyên bố sẽ kiện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Shuttestock
TikTok tuyên bố sẽ kiện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Shuttestock
Lên top