TikTok kiện chính quyền Tổng thống Trump

TikTok khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên tòa án ở California. Ảnh: AFP.
TikTok khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên tòa án ở California. Ảnh: AFP.
TikTok khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên tòa án ở California. Ảnh: AFP.
Lên top