Tiểu thương Việt Nam ủng hộ chống dịch COVID-19 lên báo nước ngoài

Chị Quách Mỹ Linh, tiểu thương ở chợ Bà Chiểu, cùng các tấm che mặt tự chế để ủng hộ các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Ảnh: Reuters
Chị Quách Mỹ Linh, tiểu thương ở chợ Bà Chiểu, cùng các tấm che mặt tự chế để ủng hộ các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Ảnh: Reuters
Chị Quách Mỹ Linh, tiểu thương ở chợ Bà Chiểu, cùng các tấm che mặt tự chế để ủng hộ các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Ảnh: Reuters
Lên top