Tiểu hành tinh "xương chó" kỳ lạ trong vũ trụ

Tiểu hành tinh Kleopatra dài tới 270km. Trong ảnh là hình so sánh tiểu hành tinh này với bản đồ Chile. Ảnh: ESO
Tiểu hành tinh Kleopatra dài tới 270km. Trong ảnh là hình so sánh tiểu hành tinh này với bản đồ Chile. Ảnh: ESO
Tiểu hành tinh Kleopatra dài tới 270km. Trong ảnh là hình so sánh tiểu hành tinh này với bản đồ Chile. Ảnh: ESO
Lên top