Tiểu hành tinh nhanh hơn đạn súng trường lao qua Trái đất cuối tuần này

Tiểu hành tinh 2021 PT sẽ lao qua Trái đất vào cuối tuần này. Ảnh: ESA
Tiểu hành tinh 2021 PT sẽ lao qua Trái đất vào cuối tuần này. Ảnh: ESA
Tiểu hành tinh 2021 PT sẽ lao qua Trái đất vào cuối tuần này. Ảnh: ESA
Lên top