Tiểu hành tinh nguy hiểm đi vào quỹ đạo Trái đất trong vài ngày tới

Tiểu hành tinh 4660 Nereus từng được lựa chọn cho sứ mệnh DART của NASA thay vì tiểu hành tinh 25143 Itokawa. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh 4660 Nereus từng được lựa chọn cho sứ mệnh DART của NASA thay vì tiểu hành tinh 25143 Itokawa. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh 4660 Nereus từng được lựa chọn cho sứ mệnh DART của NASA thay vì tiểu hành tinh 25143 Itokawa. Ảnh: NASA
Lên top