Tiểu hành tinh lớn gấp đôi tháp Big Ben sắp sượt qua Trái đất

Tiểu hành tinh lớn gấp đôi tháp Big Ben sắp sượt qua Trái đất. Ảnh: AFP
Tiểu hành tinh lớn gấp đôi tháp Big Ben sắp sượt qua Trái đất. Ảnh: AFP
Tiểu hành tinh lớn gấp đôi tháp Big Ben sắp sượt qua Trái đất. Ảnh: AFP
Lên top