Tiểu hành tinh lao nhanh gấp 6 lần đạn súng trường sắp bay qua Trái đất

Tiểu hành tinh với kích thước lớn hơn Cầu Cổng Vàng dự kiến sẽ bay qua Trái đất vào ngày 1.7. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh với kích thước lớn hơn Cầu Cổng Vàng dự kiến sẽ bay qua Trái đất vào ngày 1.7. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh với kích thước lớn hơn Cầu Cổng Vàng dự kiến sẽ bay qua Trái đất vào ngày 1.7. Ảnh: NASA
Lên top