Tiểu hành tinh cỡ tháp Big Ben lao về hướng trái đất với vận tốc "khủng"

Tiểu hành tinh cỡ tháp Big Ben sẽ sượt qua trái đất. Ảnh minh họa Sputnik.
Tiểu hành tinh cỡ tháp Big Ben sẽ sượt qua trái đất. Ảnh minh họa Sputnik.
Tiểu hành tinh cỡ tháp Big Ben sẽ sượt qua trái đất. Ảnh minh họa Sputnik.
Lên top