Tiểu hành tinh cỡ Đại kim tự tháp Ai Cập tiến sát Trái đất vào thứ 6 tới

Tiểu hành tinh 2021 SM3 sẽ tiến gần Trái đất vào ngày 15.10. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh 2021 SM3 sẽ tiến gần Trái đất vào ngày 15.10. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh 2021 SM3 sẽ tiến gần Trái đất vào ngày 15.10. Ảnh: NASA
Lên top