Tiểu hành tinh cỡ đại kim tự tháp Ai Cập sắp bay ngang Trái đất

Một tiểu hành tinh lớn sắp bay ngang Trái đất. Ảnh: AFP/Getty
Một tiểu hành tinh lớn sắp bay ngang Trái đất. Ảnh: AFP/Getty
Một tiểu hành tinh lớn sắp bay ngang Trái đất. Ảnh: AFP/Getty
Lên top