Tiểu hành tinh bay sượt qua Trái đất rất gần mà không bị phát hiện

Minh họa tiểu hành tinh nguy hiểm sắp lao xuống Trái đất. Ảnh: AFP/Getty
Minh họa tiểu hành tinh nguy hiểm sắp lao xuống Trái đất. Ảnh: AFP/Getty
Minh họa tiểu hành tinh nguy hiểm sắp lao xuống Trái đất. Ảnh: AFP/Getty
Lên top