Tiểu hành tinh áp sát Trái đất với tốc độ gấp 20 lần đạn súng trường

Minh hoạ tiểu hành tinh bay qua Trái đất ở khoảng cách gần. Ảnh: ESA
Minh hoạ tiểu hành tinh bay qua Trái đất ở khoảng cách gần. Ảnh: ESA
Minh hoạ tiểu hành tinh bay qua Trái đất ở khoảng cách gần. Ảnh: ESA
Lên top