Tiểu bang Victoria của Australia phong tỏa nghiêm ngặt chống COVID-19

Hàng trăm cảnh sát tiến hành thực thi phong tỏa 9 tòa nhà công cộng ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: AFP
Hàng trăm cảnh sát tiến hành thực thi phong tỏa 9 tòa nhà công cộng ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: AFP
Hàng trăm cảnh sát tiến hành thực thi phong tỏa 9 tòa nhà công cộng ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: AFP
Lên top