Tiểu bang thứ 4 ở Mỹ ghi nhận 1 triệu ca COVID-19

Mọi người xếp hàng bên ngoài địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Brooklyn, New York, hôm 2.1.2021. Ảnh: AFP.
Mọi người xếp hàng bên ngoài địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Brooklyn, New York, hôm 2.1.2021. Ảnh: AFP.
Mọi người xếp hàng bên ngoài địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Brooklyn, New York, hôm 2.1.2021. Ảnh: AFP.
Lên top