Tiết lộ về nhân sự chủ chốt trong đội ngũ đối ngoại của ông Joe Biden

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top