Tiết lộ về đám cưới xa hoa của con gái Bill Gates và hôn phu gốc Ai Cập

Địa điểm tổ chức đám cưới của Jennifer Gates và Nayel Nassar tại North Salem, New York. Ảnh: Paul Martinka
Địa điểm tổ chức đám cưới của Jennifer Gates và Nayel Nassar tại North Salem, New York. Ảnh: Paul Martinka
Địa điểm tổ chức đám cưới của Jennifer Gates và Nayel Nassar tại North Salem, New York. Ảnh: Paul Martinka
Lên top