Tiết lộ trợ thủ đắc lực giúp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc

Nhiều ứng dụng và dịch vụ sử dụng công nghệ hiện đại góp phần vào nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: EPA
Nhiều ứng dụng và dịch vụ sử dụng công nghệ hiện đại góp phần vào nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: EPA
Nhiều ứng dụng và dịch vụ sử dụng công nghệ hiện đại góp phần vào nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: EPA
Lên top