Tiết lộ tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Biden tròn 1 tháng tại nhiệm

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top