Tiết lộ thú vị không ngờ về những người hiện đại đầu tiên

Người Neanderthal (phải), người Denisovan (trái) và người hiện đại có thể đã từng sống cùng nhau khoảng 44.000 năm trước. Ảnh: Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck
Người Neanderthal (phải), người Denisovan (trái) và người hiện đại có thể đã từng sống cùng nhau khoảng 44.000 năm trước. Ảnh: Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck
Người Neanderthal (phải), người Denisovan (trái) và người hiện đại có thể đã từng sống cùng nhau khoảng 44.000 năm trước. Ảnh: Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck
Lên top