Tiết lộ tài sản khổng lồ của Tiểu vương Dubai ở Anh

Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE, đồng thời là người trị vì Dubai - Tiểu vương Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE, đồng thời là người trị vì Dubai - Tiểu vương Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE, đồng thời là người trị vì Dubai - Tiểu vương Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Ảnh: AFP
Lên top