Tiết lộ số lượng tên lửa S-300 Nga chuyển cho Syria

Nga sẽ chuyển S-300 cho Syria trong 2 tuần tới.
Nga sẽ chuyển S-300 cho Syria trong 2 tuần tới.
Nga sẽ chuyển S-300 cho Syria trong 2 tuần tới.
Lên top