Tiết lộ quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong đại dịch COVID-19

Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo xếp hạng của báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2021. Ảnh: AFP
Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo xếp hạng của báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2021. Ảnh: AFP
Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo xếp hạng của báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2021. Ảnh: AFP
Lên top