Tiết lộ phương pháp phát hiện COVID-19 mới không cần xét nghiệm

Các nhà nghiên cứu ở Anh đang tiến hành thử nghiệm huấn luyện chó phát hiện COVID-19 để mở rộng quy mô xét nghiệm. Ảnh: Bộ Y tế Anh
Các nhà nghiên cứu ở Anh đang tiến hành thử nghiệm huấn luyện chó phát hiện COVID-19 để mở rộng quy mô xét nghiệm. Ảnh: Bộ Y tế Anh
Các nhà nghiên cứu ở Anh đang tiến hành thử nghiệm huấn luyện chó phát hiện COVID-19 để mở rộng quy mô xét nghiệm. Ảnh: Bộ Y tế Anh
Lên top