Tiết lộ mới nhất của tình báo Mỹ về vụ bạo loạn ở Điện Capitol

Bạo loạn ở Điện Capitol Mỹ ngày 6.1. Ảnh: Xinhua
Bạo loạn ở Điện Capitol Mỹ ngày 6.1. Ảnh: Xinhua
Bạo loạn ở Điện Capitol Mỹ ngày 6.1. Ảnh: Xinhua
Lên top