Tiết lộ lý do chim cánh cụt ở Nam Cực sống tốt hơn trong điều kiện ít băng

Trong điều kiện ít băng, chim cánh cụt ở Nam Cực có thể tiếp cận thức ăn dễ dàng hơn. Ảnh: AFP
Trong điều kiện ít băng, chim cánh cụt ở Nam Cực có thể tiếp cận thức ăn dễ dàng hơn. Ảnh: AFP
Trong điều kiện ít băng, chim cánh cụt ở Nam Cực có thể tiếp cận thức ăn dễ dàng hơn. Ảnh: AFP
Lên top