Tiết lộ đất nước ông Kim Jong-un sẽ tới thăm sau Trung Quốc, Việt Nam

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời ga Đồng Đăng hôm 2.3. Ảnh: ST.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời ga Đồng Đăng hôm 2.3. Ảnh: ST.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời ga Đồng Đăng hôm 2.3. Ảnh: ST.
Lên top