Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiết lộ chủ đề tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Trump và Clinton