Tiết lộ chi tiết cuộc trò chuyện của ông Kim Jong-un với Moon Jae-in

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un viết sổ lưu bút tại Nhà Hòa bình. Ảnh: Getty Images
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un viết sổ lưu bút tại Nhà Hòa bình. Ảnh: Getty Images
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un viết sổ lưu bút tại Nhà Hòa bình. Ảnh: Getty Images
Lên top