Tiết lộ chấn động lý lịch của cảnh sát tiếp tay làm tử vong George Floyd

4 cảnh sát liên quan cái chết của George Floyd. Ảnh ghép của AFP
4 cảnh sát liên quan cái chết của George Floyd. Ảnh ghép của AFP
4 cảnh sát liên quan cái chết của George Floyd. Ảnh ghép của AFP
Lên top