Tiết lộ căn bệnh gây nguy cơ tử vong cao hơn béo phì nếu mắc COVID-19

Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe Toàn cầu (NCGM) Nhật Bản đã công bố kết quả nghiên cứu mới về COVID-19. Ảnh: Mainichi
Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe Toàn cầu (NCGM) Nhật Bản đã công bố kết quả nghiên cứu mới về COVID-19. Ảnh: Mainichi
Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe Toàn cầu (NCGM) Nhật Bản đã công bố kết quả nghiên cứu mới về COVID-19. Ảnh: Mainichi
Lên top