Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tiết lộ bí mật kho vàng dự trữ của Nga

Nga có lượng dự trữ vàng lớn trên thế giới. Ảnh: RT
Nga có lượng dự trữ vàng lớn trên thế giới. Ảnh: RT