Tiết lộ bí mật chuyên cơ Tổng thống Nga "Putin Force One"

Chuyên cơ tổng thống Nga. Ảnh: Tập đoàn UAC
Chuyên cơ tổng thống Nga. Ảnh: Tập đoàn UAC
Chuyên cơ tổng thống Nga. Ảnh: Tập đoàn UAC
Lên top