Tiết lộ bất ngờ của cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ sau khi từ chức

Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ Steven Sund. Ảnh: United States Capitol Police
Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ Steven Sund. Ảnh: United States Capitol Police
Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ Steven Sund. Ảnh: United States Capitol Police
Lên top