Tiếp bước Philippines, Malaysia "tuyên chiến" với rác thải nhập ngoại

Bà Yeo Bee Yin - Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Biến đổi khí hậu Malaysia. Ảnh: Getty.
Bà Yeo Bee Yin - Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Biến đổi khí hậu Malaysia. Ảnh: Getty.
Bà Yeo Bee Yin - Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Biến đổi khí hậu Malaysia. Ảnh: Getty.
Lên top