Tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam: Không gì là không thể

Tác giả, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, và hình bìa cuốn sách “Không gì là không thể: Tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam”. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Mỹ
Tác giả, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, và hình bìa cuốn sách “Không gì là không thể: Tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam”. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Mỹ
Tác giả, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, và hình bìa cuốn sách “Không gì là không thể: Tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam”. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Mỹ
Lên top