Tiên đoán cơ hội ông Donald Trump tái đắc cử tới hơn 90%

Bất chấp thăm dò bầu cử Mỹ, ông Donald Trump được dự đoán tái đắc cử tới 90%. Ảnh: AFP.
Bất chấp thăm dò bầu cử Mỹ, ông Donald Trump được dự đoán tái đắc cử tới 90%. Ảnh: AFP.
Bất chấp thăm dò bầu cử Mỹ, ông Donald Trump được dự đoán tái đắc cử tới 90%. Ảnh: AFP.
Lên top