Tiêm kích Trung Quốc J-20 lần đầu "mở bụng" khoe tên lửa

Tiêm kích tàng hình J-20 "khoe" 4 tên lửa trong khoang bụng. Ảnh: Twitter
Tiêm kích tàng hình J-20 "khoe" 4 tên lửa trong khoang bụng. Ảnh: Twitter
Tiêm kích tàng hình J-20 "khoe" 4 tên lửa trong khoang bụng. Ảnh: Twitter
Lên top