Tiêm kích Thụy Sĩ "hiếu khách" áp sát máy bay phái đoàn tháp tùng ông Putin

Tiêm kích Thụy Sĩ áp sát máy bay chở đoàn tháp tùng Tổng thống Nga. Ảnh: Sputnik.
Tiêm kích Thụy Sĩ áp sát máy bay chở đoàn tháp tùng Tổng thống Nga. Ảnh: Sputnik.
Tiêm kích Thụy Sĩ áp sát máy bay chở đoàn tháp tùng Tổng thống Nga. Ảnh: Sputnik.
Lên top