Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ gặp nạn ở Florida

Tiêm kích tàng hình F-22. Ảnh: AFP.
Tiêm kích tàng hình F-22. Ảnh: AFP.
Tiêm kích tàng hình F-22. Ảnh: AFP.
Lên top