Tiêm chủng ở Châu Âu chuyển biến tích cực

Một trung tâm tiêm chủng COVID-19 ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP
Một trung tâm tiêm chủng COVID-19 ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP
Một trung tâm tiêm chủng COVID-19 ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP
Lên top