Tiệc đón năm mới có một không hai trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS trang hoàng đón năm mới. Ảnh: RT
Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS trang hoàng đón năm mới. Ảnh: RT
Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS trang hoàng đón năm mới. Ảnh: RT
Lên top