Tích cực phối hợp chặt chẽ để bào chữa cho Đoàn Thị Hương

Đoàn Thị Hương. Ảnh: Reuters
Đoàn Thị Hương. Ảnh: Reuters
Đoàn Thị Hương. Ảnh: Reuters
Lên top