Tia sáng khổng lồ phát ra từ ngôi sao cạnh mặt trời

Mô phỏng hình ảnh tia sáng khổng lồ phát ra từ sao Cận Tinh. Ảnh: NRAO
Mô phỏng hình ảnh tia sáng khổng lồ phát ra từ sao Cận Tinh. Ảnh: NRAO
Mô phỏng hình ảnh tia sáng khổng lồ phát ra từ sao Cận Tinh. Ảnh: NRAO
Lên top