Tia hi vọng về phương thuốc đặc trị khắc chế virus Corona

Một nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Chung Nam, Đại học Vũ Hán, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Chung Nam, Đại học Vũ Hán, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Chung Nam, Đại học Vũ Hán, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top