Tỉ phú Richard Branson hoàn tất chuyến bay lịch sử tới rìa không gian

Tỉ phú Richard Branson (giữa) và các thành viên phi hành đoàn Unity 22 khác ở trạng thái không trọng lực khi bay vào vũ trụ trên tàu Virgin Galactic. Ảnh: AFP
Tỉ phú Richard Branson (giữa) và các thành viên phi hành đoàn Unity 22 khác ở trạng thái không trọng lực khi bay vào vũ trụ trên tàu Virgin Galactic. Ảnh: AFP
Tỉ phú Richard Branson (giữa) và các thành viên phi hành đoàn Unity 22 khác ở trạng thái không trọng lực khi bay vào vũ trụ trên tàu Virgin Galactic. Ảnh: AFP
Lên top