Tỉ phú nhân ái Chuck Feeney với Việt Nam

Tỉ phú Chuck Feeney. Ảnh: Atlantic
Tỉ phú Chuck Feeney. Ảnh: Atlantic
Tỉ phú Chuck Feeney. Ảnh: Atlantic
Lên top