Tỉ phú Elon Musk sắp trở thành người "không nhà"

Tỉ phú Elon Musk rao bán ngôi nhà cuối cùng. Ảnh: Twitter Elon Musk
Tỉ phú Elon Musk rao bán ngôi nhà cuối cùng. Ảnh: Twitter Elon Musk
Tỉ phú Elon Musk rao bán ngôi nhà cuối cùng. Ảnh: Twitter Elon Musk
Lên top