Tỉ phú Elon Musk nói đùa khi thử nghiệm tàu vũ trụ SpaceX thất bại

Ba động cơ trên Starship SN11 khi nguyên mẫu này được phóng từ Texas hôm 30.3.2021. Tỉ phú SpaceX Elon Musk xác nhận vụ phóng thất bại trên Twitter cùng ngày. Ảnh: AFP.
Ba động cơ trên Starship SN11 khi nguyên mẫu này được phóng từ Texas hôm 30.3.2021. Tỉ phú SpaceX Elon Musk xác nhận vụ phóng thất bại trên Twitter cùng ngày. Ảnh: AFP.
Ba động cơ trên Starship SN11 khi nguyên mẫu này được phóng từ Texas hôm 30.3.2021. Tỉ phú SpaceX Elon Musk xác nhận vụ phóng thất bại trên Twitter cùng ngày. Ảnh: AFP.
Lên top